75 Watt till Gula Båtarna!

Förra årets viktigaste uppdrag var Gula Båtarna. Under några intensiva dagar skapade vi ett koncept som utvecklades till en hel rörelse. Tusentals personer engagerade sig, bidrog med pengar och engagemang och såg till att människor i nöd räddades på Medelhavet. När projektet avslutades hade över 1800 personer räddats. Som vår uppdragsgivare från Schibsted som initierade[…]

Anorexi Bulimi Kontakt

Anorexi/Bulimi Kontakt är en riksförening som arbetar för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. Föreningen arbetar förebyggande och påverkar för bättre vård. För att nå ut till så många som möjligt och skapa debatt valde vi att använda internet som huvudkanal. Detta kompletterades med visning av filmen på MTV (på MTVs önskemål), banners[…]