Anorexi Bulimi Kontakt

Anorexi/Bulimi Kontakt är en riksförening som arbetar för att stödja personer med ätstörningar och deras anhöriga. Föreningen arbetar förebyggande och påverkar för bättre vård.

För att nå ut till så många som möjligt och skapa debatt valde vi att använda internet som huvudkanal. Detta kompletterades med visning av filmen på MTV (på MTVs önskemål), banners och annonsering.

Filmen fick en massiv spridning online och genererade omfattande PR.

Förutom miljoner spelningar på Youtube har föreningen fått ett mycket stort antal förfrågningar om att använda filmen:

– Filmen används hos patientföreningar för människor med ätstörningar i Danmark och Island.

– I Litauen används filmen i undervisningssyfte på ett utbildningscentrum för hälsa.

– I Japan visas filmen på TV som en av de bästa inom hälsoinformation.

– Förfrågningar om visningar har kommit från Brasilien.

– En lärare i Frankrike ville använda filmen i undervisningen.

– I Schweiz visas den på Hälsoklinik och Schweizisk media har hört av sig med en förfrågan.

– I Schweiz används även filmen i en dokumentär om ätstörningar.

– I Tyskland används den av läkare.