Mobilbet Lansering

Mobilbet – Lansering i Sverige

Mål: Ta tätpositionen för spel i mobil

Kreativt koncept: En hand räcker.

360-kampanj i tv, YouTube, banners, printannonsering, kampanjwebb, sociala medier, PR, event etc.

m2m4